• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:20
  Dnevnik Ruske Tv1
 • 01:00
  Noćni program
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Sportski pregled
 • 07:25
  Dnevnik Ruske Tv1
 • 07:45
  Pregled štampe
 • 07:55
  Policijski Ratovi
 • 09:35
  Btr 82
 • 10:06
  Planeta Pleše
 • 10:32
  Čelentano
 • 10:58
  Pregled štampe
 • 11:08
  Obrisi
 • 12:00
  Akcenti dana
 • 12:11
  Prezent
 • 14:00
  Akcenti dana
 • 14:02
  Stakleno zvono
 • 14:32
  Farma
 • 15:32
  Indho?
 • 16:00
  Akcenti dana
 • 16:03
  Traganja
 • 16:25
  Izvori zdravlja
 • 17:00
  Seri?a
 • 18:00
  Akcenti dana
 • 18:10
  Seri?a
 • 19:00
  Dnevnik Ruske Tv1
 • 19:25
  Policijski Ratovi
 • 21:05
  Eksperiment
 • 21:31
  Honkong
 • 21:57
  Granate
 • 22:30
  Akcenti dana
 • 22:50
  Sportski pregled
 • 23:00
  Gnosa
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.