• 00:01
  Kefalica
 • 00:19
  Dip Dap
 • 00:23
  Molang
 • 00:34
  Super Krila
 • 00:47
  Teletabisi
 • 00:59
  Mašine strašne priče
 • 01:06
  Maša i medved
 • 01:20
  Patrolne Šape
 • 01:44
  Frenina stopala
 • 02:06
  Odbods
 • 02:22
  Muk
 • 02:34
  Džulijus Junior
 • 02:58
  Vinks
 • 03:22
  Patrolne Šape
 • 03:46
  Mašine strašne priče
 • 03:52
  Maša i medved
 • 04:06
  Pepa prase
 • 04:22
  Kefalica
 • 04:40
  Frenina stopala
 • 05:02
  Zdravo Dete
 • 05:15
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Vinks
 • 06:51
  Zdravo Dete
 • 07:01
  Dip Dap
 • 07:05
  Super Krila
 • 07:18
  Vrtirepi
 • 07:33
  Kefalica
 • 07:50
  Molang
 • 08:04
  Teletabisi
 • 08:18
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 08:46
  Mašine strašne priče
 • 08:52
  Maša i medved
 • 09:09
  Džulijus Junior
 • 09:33
  Molang
 • 09:40
  Super Krila
 • 09:53
  Vrtirepi
 • 10:08
  Odbods
 • 10:24
  Muk
 • 10:38
  Vinks
 • 11:04
  Frenina stopala
 • 11:29
  Patrolne Šape
 • 11:56
  Mašine strašne priče
 • 12:02
  Maša i medved
 • 12:19
  Teletabisi
 • 12:34
  Kefalica
 • 12:52
  Molang
 • 12:56
  Super Krila
 • 13:09
  Vrtirepi
 • 13:24
  Zdravo Dete
 • 13:35
  Odbods
 • 13:50
  Muk
 • 14:02
  Vinks
 • 14:28
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:52
  Frenina stopala
 • 15:19
  Zdravo Dete
 • 15:31
  Džulijus Junior
 • 15:57
  Kefalica
 • 16:14
  Molang
 • 16:27
  Odbods
 • 16:43
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine strašne priče
 • 17:06
  Maša i medved
 • 17:25
  Patrolne Šape
 • 17:55
  Vinks
 • 18:23
  Super Krila
 • 18:36
  Vrtirepi
 • 18:48
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 19:12
  Odbods
 • 19:27
  Muk
 • 19:41
  Kefalica
 • 20:00
  Mašine strašne priče
 • 20:07
  Maša i medved
 • 20:22
  Vrtirepi
 • 20:34
  Molang
 • 20:40
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:35
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:06
  Muk
 • 22:20
  Dip Dap
 • 22:25
  Teletabisi
 • 22:40
  Super Krila
 • 22:53
  Vrtirepi
 • 23:05
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:30
  Zdravo Dete
 • 23:41
  Džulijus Junior
00:01

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.