• 00:00
  Šaranski ribolov
 • 00:30
  Putevima Indokine
 • 01:00
  Kuhinjica
 • 01:30
  Priče iz lovišta
 • 02:00
  Ribarska Istina
 • 02:30
  Ulovi trofej
 • 03:00
  Ulovi trofej
 • 03:32
  Lovački saveti
 • 04:00
  Lovački saveti
 • 04:30
  Kad naš brod plovi
 • 05:00
  Divlja lepota
 • 05:30
  Upoznajte lovstvo
 • 06:00
  Šaranski ribolov
 • 06:30
  Putevima Indokine
 • 07:00
  Kuhinjica
 • 07:30
  Priče iz lovišta
 • 08:00
  Ribarska Istina
 • 08:30
  Ulovi trofej
 • 09:00
  Ulovi trofej
 • 09:32
  Lovački saveti
 • 10:00
  Lovački saveti
 • 10:30
  Kad naš brod plovi
 • 11:00
  Divlja lepota
 • 11:30
  Upoznajte lovstvo
 • 12:01
  Šaranski ribolov
 • 12:30
  Putevima Indokine
 • 13:00
  Kuhinjica
 • 13:30
  Priče iz lovišta
 • 14:00
  Ribarska Istina
 • 14:30
  Ulovi trofej
 • 15:00
  Ulovi trofej
 • 15:31
  Lovački saveti
 • 16:00
  Lovački saveti
 • 16:30
  Kad naš brod plovi
 • 17:00
  Divlja lepota
 • 17:32
  Upoznajte lovstvo
 • 18:00
  Šaranski ribolov
 • 18:30
  Putevima Indokine
 • 19:00
  Kuhinjica
 • 19:30
  Priče iz lovišta
 • 20:00
  Ribarska Istina
 • 20:30
  Ulovi trofej
 • 21:00
  Ulovi trofej
 • 21:32
  Lovački saveti
 • 22:00
  Lovački saveti
 • 22:30
  Kad naš brod plovi
 • 23:00
  Divlja lepota
 • 23:33
  Upoznajte lovstvo
00:00

Šaranski ribolov

Kamera prati u stopu našeg poznatog sportskog ribolovca, i beleži sve njegove avanture. Stojan je aktivan tokom cele godine, i uspešno lovi šarane ne zavisno od perioda godine i vremenskih prilika ili neprilika. Odlučio je da svu svoju ljubav i znanje prenese gledaocima u serijalu od 25 epizoda.