• 00:00
  Kamiondžije s ledenih puteva
 • 01:00
  Haukovi drumovi
 • 02:00
  Prokletstvo ostrva Ouk
 • 03:25
  Kamiondžije s ledenih puteva
 • 04:10
  Zvezde zalagaonica
 • 04:30
  Zvezde zalagaonica
 • 04:50
  Zvezde zalagaonica
 • 05:15
  Zvezde zalagaonica
 • 05:40
  Zvezde zalagaonica
 • 06:00
  Zvezde zalagaonica
 • 06:20
  Zvezde zalagaonica
 • 06:40
  Zvezde zalagaonica
 • 07:00
  Zvezde zalagaonica
 • 07:20
  Zvezde zalagaonica
 • 07:40
  Zvezde zalagaonica
 • 08:00
  Planinski ljudi
 • 09:00
  Planinski ljudi
 • 10:00
  Zvezde zalagaonica
 • 10:30
  Zvezde zalagaonica
 • 11:00
  Zvezde zalagaonica
 • 11:30
  Borbe za skladišta
 • 12:00
  Američki sakupljači
 • 13:00
  Borbe za skladišta
 • 13:30
  Borbe za skladišta
 • 14:00
  Borbe za skladišta
 • 14:30
  Borbe za skladišta
 • 15:00
  Iskovano u vatri
 • 16:00
  Planinski ljudi
 • 17:00
  Borbe za skladišta
 • 17:30
  Borbe za skladišta
 • 18:00
  Borbe za skladišta
 • 18:30
  Borbe za skladišta: Najbolji Barijevi poslovi
 • 19:00
  Iskovano u vatri
 • 20:00
  Zvezde zalagaonica
 • 21:00
  Zvezde zalagaonica
 • 21:30
  Borbe za skladišta
 • 22:00
  Američki sakupljači
 • 23:00
  Sakupljači tajanstvenog
15:00

Iskovano u vatri

Kovači u drugom krugu treba da iskuju bovi nož sa balčakom. Samo dvojica će proći u finale gde moraju da naprave pogubnu šamšir sablju.