• 00:00
  Sudija Dred
 • 02:00
  Čudan život Timotija Grina
 • 06:00
  Povratak kući
 • 07:30
  Odjednom princeza
 • 10:00
  Špijuniraj muški
 • 12:00
  Pirati sa Kariba: Na kraju sveta
 • 15:00
  Savršen spoj
 • 17:00
  Moćne patke 2
 • 19:15
  Čuvar
 • 22:00
  Pirati sa Kariba: Na čudnim plimama
00:00

Sudija Dred

Sudija Dred je policajac bespoštedno predan održavanju reda i zakona. Ono što Dred ne može ni da pretpostavi jeste da jedan zločinac i korumpirani sudija kuju zaveru da preuzmu grad. Plan im je da ga optuže za ubistvo jer im na taj način ne bi bio smetnja. Dred završava u zatvoru, ali uspeva da im uzvrati udarac zahvaljujući pomoći sudije Herši, njegove partnerke, i Fergija, dobrog prijatelja.