• 00:45
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 01:10
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 01:40
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 02:05
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 02:35
  Život u fragmentima
 • 03:00
  Život u fragmentima
 • 03:20
  8 jednostavnih pravila
 • 03:45
  8 jednostavnih pravila
 • 04:10
  8 jednostavnih pravila
 • 04:30
  Očajne domaćice
 • 05:15
  Očajne domaćice
 • 06:00
  Očajne domaćice
 • 06:45
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 07:10
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 07:35
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 08:00
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 08:25
  Život u fragmentima
 • 08:50
  Život u fragmentima
 • 09:20
  Očajne domaćice
 • 10:15
  Očajne domaćice
 • 11:10
  Očajne domaćice
 • 12:05
  Odjednom princeza
 • 14:20
  8 jednostavnih pravila
 • 14:50
  8 jednostavnih pravila
 • 15:15
  Sanjarenje
 • 16:10
  Riverdejl
 • 17:05
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 17:30
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 18:00
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 18:30
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 19:00
  Život u fragmentima
 • 19:30
  Život u fragmentima
 • 20:00
  Telo je dokaz
 • 21:00
  Telo je dokaz
 • 22:00
  Očajne domaćice
 • 22:55
  Očajne domaćice
 • 23:50
  Očajne domaćice
07:10

Kako sam upoznao vašu majku

Kad ekipa ode na jednu svečanu dobrotvornu akciju u Prirodnjački muzej, Ted naleti na Zoi, i vidi njenu potpuno drugačiju stranu kad ga ova upozna sa svojim mužem, Kapetanom.