• 00:15
  Štreberi
 • 00:40
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 01:05
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 01:30
  Dok kažeš Misisipi
 • 01:55
  Simpsonovi
 • 02:15
  Agenti SHIELD-a
 • 03:00
  Agenti SHIELD-a
 • 03:45
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 04:05
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 04:25
  Srećniji od nas
 • 04:50
  Dok kažeš Misisipi
 • 05:15
  Simpsonovi
 • 05:35
  Simpsonovi
 • 06:00
  Štreberi
 • 06:25
  Štreberi
 • 06:50
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 07:15
  Poslednji čovek na Zemlji
 • 07:40
  Srećniji od nas
 • 08:00
  Bezgranično
 • 08:50
  Tragom sećanja
 • 09:35
  Simpsonovi
 • 10:00
  Simpsonovi
 • 10:25
  Simpsonovi
 • 10:50
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 11:40
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 12:25
  Istražitelji iz Majamija
 • 13:15
  24: Nasleđe
 • 14:05
  Srećniji od nas
 • 14:30
  Bezgranično
 • 15:20
  Tragom sećanja
 • 16:10
  Nadareni
 • 17:00
  Štreberi
 • 17:25
  Štreberi
 • 17:50
  Simpsonovi
 • 18:20
  Simpsonovi
 • 18:45
  Simpsonovi
 • 19:10
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 20:05
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 21:00
  Istražitelji iz Majamija
 • 22:00
  Atentat na Đanija Versaćea
 • 23:05
  Nadareni
 • 23:55
  Štreberi
18:45

Simpsonovi

Nakon što sazna da boluje od mnogih bolesti i da će živeti još samo nekoliko nedelja, gospodin Berns je rastrojen zbog neosetljivosti stanovnika grada. Bart nađe gospodina Bernsa slabog i ranjivog u šumi i potajno ga odvede kući.