• 00:25
  Štreberi
 • 00:50
  Bez ljutnje, molim
 • 01:15
  Bez ljutnje, molim
 • 01:45
  Luda ekipa
 • 02:10
  Izgnanik
 • 02:55
  Tiranin
 • 03:50
  Bez ljutnje, molim
 • 04:15
  Izgnanik
 • 05:10
  Tiranin
 • 06:00
  Štreberi
 • 06:25
  Štreberi
 • 06:50
  Nečujno
 • 07:40
  Luda ekipa
 • 08:05
  Bouns
 • 09:00
  Bouns
 • 09:55
  Simpsonovi
 • 10:20
  Simpsonovi
 • 10:50
  Crna lista
 • 11:40
  Crna lista
 • 12:35
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 13:30
  Nadareni
 • 14:25
  Bouns
 • 15:20
  Bouns
 • 16:15
  Fleš
 • 17:10
  Štreberi
 • 17:35
  Štreberi
 • 18:05
  Simpsonovi
 • 18:35
  Simpsonovi
 • 19:00
  Crna lista
 • 20:00
  Imperija
 • 21:00
  Nestao za šezdeset sekundi
 • 23:30
  Fleš
15:20

Bouns

Obri sarađuje sa timom na istrazi zavere vlade. DNK nađena na prethodnoj žrtvi pomaže timu da smanji broj osumnjičenih.