• 00:50
  Elementarno
 • 01:40
  Naplata
 • 02:25
  Vojni advokati
 • 03:10
  Las Vegas
 • 03:50
  Istrage gospođice Fišer
 • 04:45
  Istrage gospođice Fišer
 • 05:35
  Odeljenje za saobraćajne nezgode
 • 06:00
  Ubistvo sa pogledom
 • 06:45
  Vojni advokati
 • 07:35
  Istrage gospođice Fišer
 • 08:40
  Istrage gospođice Fišer
 • 09:45
  Odeljenje za saobraćajne nezgode
 • 10:10
  Elementarno
 • 11:05
  Naplata
 • 11:55
  Ubistvo sa pogledom
 • 12:50
  Bul
 • 13:40
  Mesto zločina
 • 14:30
  Istrage gospođice Fišer
 • 15:40
  Istrage gospođice Fišer
 • 16:50
  Odeljenje za saobraćajne nezgode
 • 17:20
  Las Vegas
 • 18:15
  Naplata
 • 19:10
  Vojni advokati
 • 20:10
  Elementarno
 • 21:05
  Zločinački umovi
 • 22:00
  Mornarički istražitelji
 • 23:00
  Mesto zločina
 • 23:55
  Las Vegas
04:45

Istrage gospođice Fišer

Kad Frejni dođe u salon"Madam Fleri" na probu, nađe se usred mesta zločina.