• 00:00
  Na visokoj nozi u maloj kući
 • 00:30
  Na visokoj nozi u maloj kući
 • 01:00
  Potraga za povoljnim kućama na plaži
 • 01:30
  Potraga za povoljnim kućama na plaži
 • 02:00
  Život na Karibima
 • 02:30
  Život na Karibima
 • 03:00
  Život na Karibima
 • 03:30
  Hawaii Life
 • 04:00
  Ekstremne kuće
 • 05:00
  Potraga za kućom
 • 05:30
  Potraga za kućom
 • 06:00
  Potraga za kućom
 • 06:30
  Potraga za kućom
 • 07:00
  Giada kod kuće
 • 07:30
  Giada kod kuće
 • 08:00
  Očajni pejzaži
 • 08:30
  Očajni pejzaži
 • 09:00
  Dežurni Rođaci
 • 09:30
  Dežurni Rođaci
 • 10:00
  Preprodaja rabljenih predmeta
 • 10:30
  Preprodaja rabljenih predmeta
 • 11:00
  Na visokoj nozi u maloj kući
 • 11:30
  Na visokoj nozi u maloj kući
 • 12:00
  Potraga za kućom
 • 12:30
  Potraga za kućom
 • 13:00
  Potraga za povoljnim kućama na plaži
 • 13:30
  Potraga za povoljnim kućama na plaži
 • 14:00
  Skup projekt za malo novca
 • 14:30
  Skup projekt za malo novca
 • 15:00
  Brzi renovatori
 • 16:00
  Nova dvorišta
 • 16:30
  Nova dvorišta
 • 17:00
  Italiana TV Magazine
 • 17:30
  Giada u Italiji
 • 18:00
  Giadin priručnik za blagdane
 • 18:30
  Giadin priručnik za blagdane
 • 19:00
  Zabave kod Giade
 • 19:30
  Zabave kod Giade
 • 20:00
  Potraga za kućom
 • 20:30
  Potraga za kućom
 • 21:00
  Putovanje ljepote uz Rachel Hunter
 • 21:30
  Putovanje ljepote uz Rachel Hunter
 • 22:00
  Besplatna vikendica
 • 23:00
  Skup projekt za malo novca
 • 23:30
  Skup projekt za malo novca
18:30

Giadin priručnik za blagdane