• 01:20
  Havaji 5-0
 • 02:20
  Čikago u plamenu
 • 03:20
  Čikago u plamenu
 • 04:20
  Ubistva u Midsomeru
 • 06:00
  Čikago u plamenu
 • 07:00
  Havaji 5-0
 • 08:00
  Dobra sestra
 • 10:00
  Čikago u plamenu
 • 11:00
  Čikago u plamenu
 • 12:00
  Ubistva u Midsomeru
 • 14:00
  Ubistvo u sestrinstvu
 • 16:00
  Ubistvena slika
 • 18:00
  Čikago u plamenu
 • 19:00
  Čikago u plamenu
 • 20:00
  Čikago u plamenu
 • 21:00
  Znam ko si
 • 22:30
  Dva zla
12:00

Ubistva u Midsomeru

Kada vođu arheološke iskopine nađu mrtvog, istraga otkriva da je žrtva živa zakopana.