• 00:20
  Nauka iz filmova
 • 01:10
  Upozoreni ste!
 • 02:00
  Razotkrivanje mitova
 • 02:48
  Razotkrivanje mitova
 • 03:36
  Razotkrivanje mitova
 • 04:24
  Razotkrivanje mitova
 • 05:12
  Razotkrivanje mitova
 • 06:00
  Kako to rade?
 • 06:26
  Kraljevi izgradnje
 • 07:14
  Razotkrivanje mitova
 • 08:02
  Nauka iz filmova
 • 08:50
  Kako to rade?
 • 09:14
  Fabrika hrane
 • 09:38
  Upozoreni ste!
 • 10:26
  Kraljevi izgradnje
 • 11:14
  Razotkrivanje mitova
 • 12:02
  Kako to rade?
 • 12:26
  Fabrika hrane
 • 12:50
  Nauka iz filmova
 • 13:38
  Kraljevi izgradnje
 • 14:26
  Upozoreni ste!
 • 15:14
  Razotkrivanje mitova
 • 16:02
  Nauka iz filmova
 • 16:50
  Kraljevi izgradnje
 • 17:40
  Razotkrivanje mitova
 • 18:30
  NASA-ini neobjašnjeni dosijei
 • 19:20
  Kako to rade?
 • 19:45
  Fabrika hrane
 • 20:10
  Nauka iz filmova
 • 21:00
  NASA-ini neobjašnjeni dosijei
 • 21:50
  Kraljevi izgradnje
 • 22:40
  Razotkrivanje mitova
 • 23:30
  Kako to rade?
 • 23:55
  Fabrika hrane
00:20

Nauka iz filmova

U ovoj epizodi upoznajemo Majla, jednog od najčešće korišćenih sistema za kontrolu pokreta u Holivudu. Majlo može snimiti stvari za koje su potrebne superljudske jačina i preciznost.