• 00:20
  Čandra Levi: Misteriozno ubistvo u Americi
 • 01:10
  Istinski košmari
 • 02:00
  Zabranjene veze
 • 02:48
  Nestali
 • 03:36
  Kalifornijski istražilac
 • 04:01
  Kalifornijski istražilac
 • 04:24
  Beži i bićeš uhvaćen
 • 05:12
  Južnjačko ubistvo
 • 06:00
  Nestali
 • 06:50
  Kalifornijski istražilac
 • 07:15
  Kalifornijski istražilac
 • 07:40
  Beži i bićeš uhvaćen
 • 08:30
  Južnjačko ubistvo
 • 09:20
  Opsesija: Mračne želje
 • 10:10
  Nestali
 • 11:00
  Nestali
 • 11:50
  Kalifornijski istražilac
 • 12:15
  Kalifornijski istražilac
 • 12:40
  Beži i bićeš uhvaćen
 • 13:30
  Južnjačko ubistvo
 • 14:20
  Opsesija: Mračne želje
 • 15:10
  Mračne tajne
 • 16:00
  Nestali
 • 16:50
  Kalifornijski istražilac
 • 17:15
  Kalifornijski istražilac
 • 17:40
  Beži i bićeš uhvaćen
 • 18:30
  Južnjačko ubistvo
 • 19:20
  Opsesija: Mračne želje
 • 20:10
  Pozivi zbog ubistva
 • 21:00
  Pozivi zbog ubistva
 • 21:50
  Detektiv ubistvo
 • 22:40
  Lovci na duhove
 • 23:30
  Ukleta bolnica
23:30

Ukleta bolnica

Ubistvo, mučenje, zlostavljanje i nehumani uslovi su prouzrokovali hiljade smrti u zatvoru Maundsvil. Momci se nadaju da će uhvatiti u zamku neke od posvađanih duhova.