• 00:00
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 00:45
  Majstori za kuće na drvetu
 • 01:30
  Opasan lov
 • 02:15
  Rešenje
 • 03:00
  Velika trka Aljaske
 • 03:45
  Velika trka Aljaske
 • 04:30
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 05:15
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 05:37
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 06:00
  Majstori za kuće na drvetu
 • 06:45
  Opasan lov
 • 07:30
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 08:15
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 08:37
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 09:00
  Velika trka Aljaske
 • 09:45
  Velika trka Aljaske
 • 10:30
  Opasan lov
 • 11:15
  Majstori za kuće na drvetu
 • 12:00
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 12:45
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 13:07
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 13:30
  Velika trka Aljaske
 • 14:15
  Velika trka Aljaske
 • 15:00
  Majstori za kuće na drvetu
 • 15:45
  Opasan lov
 • 16:30
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 17:15
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 17:37
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 18:00
  Velika trka Aljaske
 • 18:45
  Velika trka Aljaske
 • 19:30
  Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom
 • 20:15
  Opasan lov
 • 21:00
  Velika trka Aljaske
 • 21:45
  Velika trka Aljaske
 • 22:30
  Rešenje
 • 23:15
  Kralj poslastičara kao kuvar
 • 23:37
  Kralj poslastičara kao kuvar
12:00

Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom

Uklanjajući slojeve egzistencije, naučnici istražuju da li novi načini viđenja sveta mogu da nam omoguće da otkrijemo tajne vasione.