• 01:15
  Babica
 • 03:15
  Jama i klatno
 • 04:35
  Saloma
 • 06:00
  Len i kompanija
 • 07:35
  Viridijana
 • 09:05
  Anomalisa
 • 10:35
  Iz ljubavi
 • 12:20
  Sva ta divljina
 • 13:40
  Babica
 • 15:40
  Seoski lekar
 • 17:20
  Viridijana
 • 18:50
  Najveća borba Muhameda Alija
 • 20:30
  Džon iz Sinsinatija
 • 21:20
  Ponekad u aprilu
 • 23:40
  Moj život s Liberačijem
01:15

Babica

Finska, 1944. Zemlja je pogođena Laponskim ratom, sukobom između Nemačke i Finske na samom kraju Drugog svetskog rata. Helena, lokalna babica s nadimkom Divljooka, upoznaje finsko-nemačkog nacističkog oficira Johanesa Angelhursta. Privlači je tajanstveni stranac i ona ga prati do ratnog logora sa zarobljenicima i prijavljuje se da radi kao medicinska sestra. Za Angelhursta, Helena je drugačija od svih žena i oni započinju energičnu i strastvenu vezu. Međutim, ni njihova rasplamsala ljubav ne može da odagna traumatične slike rata koje proganjaju oficira niti jezive tajne koje se kriju iza zidova logora. Kad vihor rata razdvoji zaljubljene, dogovaraju se da se sastanu u udaljenoj kolibi u kojoj su proveli najlepše zajedničke dane. Na kraju rata, Helena i Johanes rizikuju svoje živote i prolaze kroz velike nedaće da bi ponovo bili zajedno, a pokreće ih volja za preživljavanjem koja je toliko jaka da prevazilazi očekivanja moralnih načela.