Tehničar telekomunikacionih uređaja i sistema

u Beogradu i Zrenjaninu

Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa