Napredne funkcije EON daljinskog upravljača


EON daljinski upravljač poseduje niz naprednih funkcija. Nakon uparivanja sa EON Smart Boxom, daljinski koristi bluetooth vezu koja omogućava glasovnu pretragu sadržaja, indikaciju prazne baterije na ekranu televizora, pozadinsko osvetljenje pojedinih tastera, bežično ažuriranje softvera daljinskog upravljača.

Glasovna pretraga

• EON boks pretraga

Glasovnu pretragu možete pokrenuti pritiskom na taster lupa na vašem daljinskom upravljaču, zatim izaberite ikonicu mikrofon na vašem TV prijemniku. U mikrofon na vrhu daljinskog upravljača, izgovorite željeni pojam. EON Smart Box će vam prikazati sav sadržaj koji se odnosi na izgovoreni pojam. Na ovaj način vršite EON Smart Box pretragu.

• Google pretraga

Izborom tastera mikrofon na daljinskom upravljaču, pokrećete Google glasovnu pretragu. U mikrofon na vrhu daljinskog upravljača, izgovorite željeni pojam. Google će obaviti pretragu i prikazati sav sadržaj koji se odnosi na izgovoreni pojam.

Indikator prazne baterije

Kada se baterije na daljinskom upravljaču isprazne, na ekranu televizora će vam se pojaviti informacija da je potrebno zameniti baterije.

Pozadinsko osvetljenje tastera

Pojedini tasteri na daljinskom upravljaču poseduju pozadinsko osvetljenje, što olakšava rukovanje.
Tasterom za navigaciju odaberite Podešavanja, potvrdite pritiskom na OK, zatim odaberite opciju Daljinski upravljač i još jednom potvrdite sa OK.

Na ekranu će se pojaviti upareni daljinski upravljač sa izabranim nazivom.
Pritiskom tastera OK na već upareni daljinski upravljač na raspolaganju vam je odabir trajanja pozadinskog osvetljenja (5,10 ili 15 s) ili njegovo isključivanje u potpunosti.

Bežično ažuriranje softvera

 Ukoliko EON daljinski upravljač ne koristi Bluetooth vezu on neće moći da ažurira najnovija softverska rešenja koja mu omogućavaju unapređivanje postojećih kao i budućih (novih) funkcionalnosti.

Upravljanje TV-om / Boksom (IR i BT mode)

Ukoliko je EON daljinski upravljač u infra-red (IR) modu on će raditi kao obični daljinski upravljač i nema napredne funkcionalnosti. Ukoliko je uparen sa boksom i radi u Bluetooth (BT) modu onda može da koristi sve napredne funkcionalnosti i automatska ažuriranja. Zahvaljujući Bluetooth vezi, daljinski upravljač ne mora da se uperi direktno ka TV-u da bi TV prijemnik primio komandu.

IR mode > Svetli samo TV Led (zelena lampica) na daljinskog upravljaču
BT mode > Svetli samo STB Led (plava lampica) na daljinskom upravljaču

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?