Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem interneta

parametri_kvaliteta_tel_net_2017

Loading...