Podneo sam zahtev za prenos ali sam odbijen, zašto?


Zahtev za prenos broja može biti prihvaćen ili odbijen od strane operatora davaoca broja. Bez obzira na odgovor operatora davaoca, dobićeš SMS obaveštenje o tome da li je zahtev prihvaćen ili odbijen. Ako je zahtev odbijen, u SMS-u će biti naveden tačan razlog odbijanja.

Razlozi zbog kojih zahtev može biti odbijen od strane operatora davaoca broja mogu biti:

    • Zahtev neovlašćenog lica

    • Netačni ili nepotpuni podaci na zahtevu

    • Neizmirena zaduženja kod operatora davaoca broja

    • Nepostojeći ili privremeno isključen broj

    • Korišćenje broja kraće od šest meseci

    • Nema tehničkih mogućnosti za prenos broja

Ne postoji vremensko ograničenje između podnošenja dva ili više zahteva. Zahtev možeš ponoviti odmah nakon otklanjanja nedostataka koji su navedeni kao razlog odbijanja prenosa broja.

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON