Proveri internet konekciju na modemu EPC3208


Lampice na modemu

1. POWER

    o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje.
    o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu


2. DS (downstream)


    o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
    o lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - restartuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)


3. US (upstream)


    o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
    o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije


4. ONLINE


    o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
    o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu. Isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu
    o Lampica ne svetli kada ili treperi kada modem nije na mreži


5. LINK


    o Lampica svetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port).
    o Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira
   o Lampica ne svetli - proveri da li je UTP kabl na mestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamenom kabla. Ako lampica i dalje ne svetli, kreni dalje u proveru mrežne kartice na računaru

6. TEL1


    o Lampica svetli kada postoji prva telefonska linija
    o Lampica treperi u toku razgovora

7. TEL2 * je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju


    o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
    o Lampica treperi u toku razgovora
Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI