Proveri internet konekciju na modemu EPC2100


Lampice na modemu:

1. PC


      o Lampica svetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port)
      o Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira
      o Lampica ne svetli - proveri da li je UTP kabl na mestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamenom kabla. Ako lampica i dalje ne svetli, kreni dalje u proveru mrežne kartice na računaru


2. CABLE


      o Lampica svetli zeleno kada je modem na mreži i u operativnom stanju
      o Lampica treperi kada se modem restartuje ili ne može da se konektuje. Isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu
      o Lampica ne svetli ili treperi kada modem nije na mreži


3. DATA SEND


      o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
      o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok


4. DATA RECEIVE


      o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
      o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok


5. POWER

      o Lampica svetli konstantno kada uređaj dobija napajanje

     o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI