Kako da pronađem svoje kontakte UniFon aplikaciji ? - iOS


Sve svoje kontakte možeš pronaći pritiskom na ikonicu Kontakti koja se nalazi u levom donjem uglu ekrana.

Kontakti su razvrstani u tri pregleda:

SVI – svi konakti iz imenika telefona
UniFon – svi kontakti koji imaju instaliranu UniFon aplikaciju. Izemeđu UniFon kontakata moguće je razmenjivati besplatne pozive, poruke, video i zvučne zapise
OMILJENI – kontakti koje si označio kao omiljene

SBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON