Sinhronizacija daljinskog upravljača sa televizorom - D3mini


Ukoliko želiš da koristiš jedan daljinski upravljač, dostupna ti je opcija sinhronizacije daljinskog upravljača za D3mini sa tvojim televizorom.

Tasteri koji su na daljinskom upravljaču uokvireni belom bojom (u gornjem delu upravljača) mogu se koristiti za upravljanje televizorom i imaju mogućnost “učenja” funkcije. Da biste podesili tastere koji kontrolišu televizor potrebno je ispratiti sledeće korake:

1. Pripremite originalni daljinski upravljač koji koristite za upravljanje televizorom
2. Postavite IR senzor daljinskog upravljača televizora nasuprot IR senzora daljinskog upravljača koji ste dobili uz D3mini digitalni prijemnik. Razmak između njih ne sme biti veći od 3 cm
3. Držite taster TV SET 3 sekunde sve dok lampica na D3mini daljinskom upravljaču ne počne da svetli
4. Pritisnite taster na D3mini upravljaču koji želite da setujete (npr VOL -). U tom trenutku će lampica na upravljaču početi da blinka
5. Nakon toga pritisnite taster (VOL -) na daljinskom upravljaču televizora. Kada to uradite lampica na daljinskom upravljaču će prestati da trepće i nastaviće da svetli
6. Pritisnite opet dugme TV SET. Prestaće da svetli lampica na daljinskom upravljaču i samim tim je završen proces učenja jedne funkcije daljinskog upravljača

Isti postupak ponoviti za sve ostale tastere (Standby, TV input, Vol +/-, CH +/-, TV mute

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?