Kako da snimim sadržaj? - Cisco 4682


Da bi koristio opciju snimanja potrebno je da povežeš odgovarajući uređaj za skladištenje podataka na USB port sa zadnje strane prijemnika. Preporučeno je koristiti eksterni HDD preporučenog kapaciteta iznad 150 GB (HDD - hard disk). Moguće je povezati samo jedan uređaj za skladištenje podataka za snimanje sadržaja. Kod prvog povezivanja na ekranu se pojavljuje poruka o formatiranju diska i potrebno je da potvrdiš formatiranje uređaja kako bi ga mogao koristiti u svrhu snimanja.

VAŽNA NAPOMENA: Prilikom formatiranja svi podaci sa hard diska se brišu. Snimljeni materijal je moguće reprodukovati samo na digitalnom prijemniku na kome je sadržaj snimljen.

Postoje dva načina snimanja: trenutno snimanje (snimanje emisije koje je u toku) i planirano snimanje.
1. Trenutno snimanje započinješ odmah pritiskom na taster

na daljinskom upravljaču ukoliko ne postoje informacije o programu ili nije moguće izvršiti snimanje izborom opcije Snimi na željenoj emisiji u elektronskom TV vodiču (EPG), detaljnom opisu emisije, listi kanala ili informacijama o emisijama.

2.Planirano snimanje podešavaš pritiskom na taster Meni > Snimci > Planirana snimanja> Snimanje. Prilikom izbora ove opcije potrebno je da odrediš kanal, početak i kraj snimanja, daš naziv snimku, a moguće je odrediti i učestalost snimanja u naprednim podešavanjima. Zaštitni intervali, odnosno snimanje pre početka i posle završetka emisije možeš podesiti kroz Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Osnovna podešavanja snimanja.

 NAPOMENA: Cisco 4682 digitalni prijemnik poseduje dva tjunera tako da možeš istovremeno pratiti program jednog TV kanala dok snimaš sadržaj sa nekog drugog TV kanala.

youtube

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?