Proveri internet konekciju na modemu Ubee Premium gateway


Lampice na modemu

1. POWER


    o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje
    o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
    o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem


2. DS (downstream)


    o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
    o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)


3. US (upstream)


    o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
    o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije


4. ONLINE


     o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
    o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
    o Lampica ne svetli ako modem nije registrovan na mrežu - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i proveri da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije


5. TEL1


    o Lampica stabilno svetli ako imaš jednu telefonsku liniju
    o Lampica treperi kada razgovaraš


6. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju


    o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
    o Lampica treperi u toku razgovora


7. 2.4 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 2.4 GHz


    o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
   o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže


8. 5.0 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 5.0 GHz
    o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
    o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mrežePodeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI