Proveri internet konekciju na modemu EPC3928


Lampice na modemu
1. POWER


   o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje
   o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
    o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem


2. DS (downstream)


    o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
    o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)


3.US (upstream)


    o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
    o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
    o Lampica ne svetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije


4. ONLINE


    o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
    o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
    o Lampica ne svetli ako modem nije registrovan na mrežu - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i proveri da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije


5. ETHERNET (1, 2, 3, 4)


    o Lampice svetle zeleno kada su u portovima priključeni UTP kablovi. Mogu biti žute boje ukoliko uređaj koji je vezan u neki od portova nema/ne zahteva protok od modema
    o Lampice ne svetle ako modem na tom portu ne vidi aktivnu konekciju, pri čemu je uređaj vezan u taj port ili ugašen ili je kabl izvučen. Lampice nece svetleti ako je neispravan UTP kabl

6. USB: nije aktivan


7. WIRELESS LINK: link lampica predstavlja aktivnost WiFi-a


    o Lampica sija kada je WiFi mreža aktivna
    o Lampica treperi kada postoji protok između rutera i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže


8. WIRELESS SETUP


    o Lampica prikazuje povezanost preko WPS (Wifi Protected Setup) sistema.
    o Kada lampica ne svetli WPS je ugašen


9. TEL1


    o Lampica stabilno svetli ako imaš jednu telefonsku liniju
    o Lampica treperi kada razgovaraš


10. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju


    o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
    o Lampica treperi u toku razgovoraSBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI