Kako da podesim e-mail klijent? Windows Live Mail


Podešavanje Windows Live Mail-a se vrši na sledeći način:

1. Nakon startovanja Windows Live Mail klijenta odaberi opciju Accounts
2. Na opciji Email popuni podatke: e-mail adresu, lozinku, ime i prezime, a zatim klikni na Next
3. U sledećem prozoru, u polju Server Type odaberi tip naloga POP3 ili IMAP i unesi adrese servera zajedno sa brojem porta kao na slici ispod. Potom klikni na Next

    • Podešavanje za polje port za dolazni server (POP3 ili IMAP):

      o POP3 – 110
      o IMAP – 143

    • Podešavanje za polje port za odlazni server (SMTP):

      o SMTP – 587


NAPOMENA: SSL nije podržan


4. Nakon klika na Next dobićeš obaveštenje da je tvoj e-mail nalog uspešno podešen, klikni na Finish

youtube

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI