Kako da promenim PIN kod? - PDS3121


Fabrički definisan PIN kod je 1234. Zbog dodatne zaštite prilikom iznajmljivanja filmova ili blokiranja određenih TV kanala PIN kod možeš promeniti na svoj jedinstveni.

PIN kod možeš promeniti u opciji Promena PIN koda koja se nalazi u Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Profili.

Na ovaj način se vrši promena PIN koda osnovnog profila.

Kada prvi put budeš ulazio u ovaj meni digitalni prijemnik će zatražiti da uneseš PIN kod (1234).

NAPOMENA: Ukoliko se PIN kod unese pogrešno tri puta digitalni prijemnik ti neće dozvoliti unos PIN koda narednih 10 minuta.

SBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?