Kako da podesim titl i zvuk? - PDS2100


Zvuk i titl možeš podesiti ulaskom u Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Jezici

1. Za jezik menija odabrati Srpski
2. Za prvi jezik zvuka odabrati Srpski
3. Za prvi jezik titla odabrati Srpski

Nakon svakog odabira potrebno je potvrditi promenu pritiskom na taster OK na daljinskom upravljaču.

Nakon odabira navedenih opcija pritisnuti dugme Exit.

SBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?