Kako da vratim digitalni prijemnik na početna podešavanja? - D3i


Sva tvoja podešavanja (profili, podsetnici, liste kanala, PIN kod..) možeš obrisati vraćanjem digitalnog prijemnika na početna/fabrička podešavanja.

Ukoliko želiš da svoj digitalni prijemnik vratiš na početna/fabrička podešavanja, to možeš uraditi preko daljinskog upravljača odabirom Menu > Podešavanja > Tehnička podešavanja > Sistem info > Početna podešavanja.

Da bi potvrdio ovu opciju iz menija potrebno je da uneseš svoj PIN kod.

NAPOMENA: Tvoja celokupna podešavanja i ranije postavljene omiljene liste i podsetnici će biti obrisani. Posle vraćanja digitalnog prijemnika na početna podešavanja potrebno je podesiti osnovna podešavanja.

*Ukoliko nisi u mogućnosti da pristupiš meniju, možeš vratiti digitalni prijemnik na početna podešavanja na još jedan način. Restartuj digitalni prijemnik izvlačenjem i vraćanjem naponskog kabla na zadnjoj strani digitalnog prijemnika. Kada zelena lampica na prednjoj strani digitalnog prijemnika počne da treperi, pritisni tastere 1,5,9 na numeričkoj tastaturi daljinskog upravljača. Sačekaj dok se na ekranu televizora ne pojavi početno podešavanje za Jezik menija digitalnog prijemnika.

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?