Ne mogu da koristim TV unazad 7 dana, šta da radim?


Ukoliko se desi da opcija TV unazad 7 dana nestane ili se izgubi plava linija u elektronskom programskom vodiču (EPG) možeš uraditi sledeće:

• Ažuriranje informacija kroz meni digitalnog prijemnika 

    1. Na daljinskom upravljaču pritisni dugme Menu
    2. Pritisni tri puta strelicu na daljinskom upravljaču ka gore, dok u donjem levom uglu ekrana ne piše Podešavanja
    3. Pritisni strelicu jednom desno da bi obeležio Tehnička Podešavanja i potvrdi sa OK
    4. Pritiskaj strelicu na desno, dok ne obeležiš Sistem info, potvrdi sa OK
    5. Strelicom ka dole obeleži Reset EPG i potvrdi sa OK.

• Restart digitalnog prijemnika

    o Na Moj SBB portalu, tab Uređaji > Televizija > Restartuj D3 box
    o Kroz meni digitalnog prijemnika, Podešavanja > Tehnička podešavanja > Sistem info > Restart digitalnog prijemnika
    o Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane digitalnog prijemnika

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?