Kako da povežem Cisco EPC2203 modem?Lampice na Cisco EPC2203

1. POWER: napajanje modema, svetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. LINK: svetli kada je modem povezan preko UTP kabla sa nekim uređajem (računar, ruter), treperi kada modem ostvaruje internet protok u bilo kojem smeru
6. TEL1: svetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
7. TEL2: svetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi


Zadnja strana Cisco EPC2203

1. 12VDC: priključak za strujni adapter
2. TELEPHONE - TEL1, TEL2: portovi za povezivanje telefona
3. ETHERNET: LAN port za povezivanje računara i druge mrežne opreme UTP kablom
4. USB: port za povezivanje uređaja (računar) preko USB konekcije
5. RESET: restart modema
6. CABLE: priključak za koaksijalni kablPodeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI