Kako da podesim računar za wireless pristup Windows XP?


Pristup dostupnim WiFi mrežama preko računara koji ima Windows XP operativni sistem se vrši na sledeći način:

1. Otvori Start meni
2. Desni klik mišem na opciju My Network Places > Properties
3. Desni klik Wireless Networ Connection > View Available Wireless Networks
4. Sa spiska dostupnih wireless mreža izaberi mrežu koju si kreirao na ruteru. U polje Network key unesi lozinku i potvrdi je u polju Confirm network key i potom na Connect
5. Uspešno si povezan na svoju WiFi mrežu!
youtube


Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI