Kako da podesim računar za wireless pristup Windows 7?


Pristup dostupnim WiFi mrežama preko računara koji ima Windows 7 operativni sistem se vrši na sledeći način:

1. Otvori Start meni
2. Klikni na Control Panel > Network and Sharing Center
3. Izaberi opciju sa leve strane Change adapter settings
4. Desni klik Wireless Network Connection > Connect/Disonnect
5. Izaberi ime mreže kreirane na ruteru i u polje Security key unesi lozinku i potvrdi na OK
6. U prozoru za odabir mrežne lokacije odaberi Home network
7. Uspešno si povezan na svoju WiFi mrežu!
youtube

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI