Kako da povežem digitalni prijemnik PDS 2100?


Prilikom priključenja D3 usluge digitalne televizije, povezivanje digitalnog prijemnika vrši naša tehnička služba. Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sledeći način:

1. Poveži beli antenski kabl na Cable In ulaz. Izlaz Cable Out se koristi za analogni signal
2. Televizor sa digitalnim prijemnikom možeš povezati na dva načina:
    • preko HDMI izlaza
    • preko kompozitnog izlaza + stereo audio par
3. Surround system možeš povezati preko S/PDIF izlaza
4. Napojni kabl poveži sa izvorom napajanja

Ukoliko je digitalni prijemnik povezan kako treba, na displeju će se pojaviti tačno vreme i zelena lampica. Ukoliko svetli crvena lampica, digitalni prijemnik je u standby modu i potrebno je da ga uključiš preko daljinskog upravljača.

Korišćenje naprednih servisa na PDS 2100 dekoderu

Ukoliko uz PDS 2100 imaš i Home Gateway ruter potrebno je da budu međusobno povezani mrežnim/LAN kablom. Povezivanje je neophodno kako bi mogao da koristiš napredne servise TV unazad 7 dana i Video klub.
LAN kablom se povezuje od porta Ethernet na digitalnom prijemniku do 3. ili 4. porta na Home Gateway ruteru.


Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?