Preuzmi račun na Moj SBB


Registruj se Moj SBBi preko opcije Računi

    • Pogledaj svoje uplate

    • Proveri stanje na finansijskoj kartici tvog korisničkog ugovora

    • Preuzmi račune za prethodne obračunske periode

U tabu Računi >Moje uplate vidljive su sve tvoje uplate u prethodnih godinu dana i na taj način možeš jednostavno voditi evidenciju plaćanja.

U tabu Računi / Pregled računa dostupni su ti računi za 12 meseci unazad. Računi su u pdf formatu i u slučaju potrebe možeš ih odštampati.

SBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?