Pogledaj uplate online na Moj SBB.


Registruj se Moj SBB i preko opcije Računi možeš:

    • Pogledati svoje uplate

    • Proveri stanje na finansijskoj kartici tvog korisničkog ugovora

    • Preuzeti račune za prethodne obračunske periode

U tabu Računi / Moje uplate vidljive su sve tvoje uplate u prethodnih godinu dana i na taj način možeš jednostavno voditi evidenciju plaćanja.

U tabu Računi / Pregled računa dostupni su ti računi za 12 meseci unazad. Računi su u pdf formatu i u slučaju potrebe možeš ih odštampati.

Proveri svoje trenutno zaduženje i preuzmi uplatnicu preko opcije Preuzmi uplatnicu

SBB

Podeli:
Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa
Da li vam je odgovor bio koristan?