Možete da koristite naše usluge kupovinom nekog od EON TV paketa

SAMO 390 din MESEČNO PO TELEFONSKOM DODATKU!

Četiri dodatka fiksne telefonije koji uključuju razgovore sa svim fiksnim i mobilnim mrežama, uz ostvarivanje značajnih ušteda.

Flat fiksni dodatak

1500 minuta razgovora ka fiksnim mrežama u Srbiji, plus minuti koje koristite za međunarodne pozive u Zoni 1. (SAD, Kanada, Australija, Švajcarska, Nemačka…)

Evropski dodatak

100 minuta za razgovore sa svim fiksnim i mobilnim mrežama u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Nordijski dodatak

200 minuta za razgovore sa svim fiksnim i mobilnim mrežama u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Islandu.

Prekookeanski dodatak

300 minuta ka svim mrežama u Argentini, Australiji, Brazilu, Kanadi, SAD-u, Novom Zelandu, Čileu, Kini, Kolumbiji, Hong Kongu, Tajlandu, Meksiku, Kolumbiji, Japanu, Venecueli.

Svim korisnicima koji se opredele za dodatak Flat Fiksni, raspoloživih 100 ili 200 minuta uključenih u mesečnu cenu, odnosiće se na razgovore ka brojevima u inostranstvu (Zona1). Dodaci mogu da se aktiviraju tokom meseca, a broj minuta i pretplata se proporcionalno obračunavaju. Nakon iskorišćenih minuta u dodacima, pozivi se naplaćuju po redovnoj ceni u skladu sa Ponudom sa cenovnikom.