• 00:01
  Naučni univerzum
 • 00:06
  Mravi Mladjan i Mladjana (diskriminacija Roma)
 • 00:10
  Žena u vremenu
 • 00:14
  Srpski za strance
 • 00:18
  Bogovi Olimpa
 • 01:09
  Da li želimo samo mašine ili nešto više
 • 02:07
  Debata
 • 03:16
  U našem ataru
 • 04:11
  Dr Ahmed Mustafa
 • 05:21
  Jovica Tasevski
 • 06:03
  Vojin Rakić
 • 06:42
  Kompas
 • 06:48
  Đačke vizije
 • 06:52
  Francuski u tri minuta
 • 07:00
  Nestrpljivi snovi
 • 07:30
  Srednje škole Srbije
 • 08:03
  Vitez fest
 • 08:18
  Da se ne zaboravi
 • 08:21
  Đačke vizije
 • 08:30
  FDU film
 • 08:49
  Muzej apotekarstva
 • 09:16
  Flite Test
 • 09:29
  Kap biologije
 • 09:36
  KORAK21 emisija
 • 10:05
  The Happy Scientist
 • 10:13
  Kućna laboratorija
 • 10:19
  Nestrpljivi snovi
 • 10:50
  Kulturiška
 • 11:03
  Naučni univerzum
 • 11:10
  Mravi Marko i Margarita (seksualno prenosive...
 • 11:14
  Magazin Pozitiv
 • 11:45
  Mala škola uštede energije
 • 12:08
  Srpski za strance
 • 12:12
  Pravimo za Vas
 • 12:24
  Na licu mesta
 • 12:30
  FDU film
 • 12:47
  Naučnici Srbije
 • 12:58
  Nedeljna doza zdravlja
 • 13:30
  Vitez fest
 • 13:44
  Kompas
 • 13:51
  Francuski u tri minuta
 • 13:54
  Da se ne zaboravi
 • 13:56
  Đačke vizije
 • 14:00
  Srednje škole Srbije
 • 14:22
  Đačke vizije
 • 14:32
  Flite Test
 • 14:45
  Kap biologije
 • 14:51
  The Happy Scientist
 • 15:00
  Kućna laboratorija
 • 15:05
  Kulturiška
 • 15:20
  Naučni univerzum
 • 15:27
  Mravi Marko i Margarita (seksualno prenosive...
 • 15:30
  FDU film
 • 15:50
  Srpski za strance
 • 15:56
  Pravimo za Vas
 • 16:08
  Na licu mesta
 • 16:14
  Naučnici Srbije
 • 16:29
  Pobednički duh
 • 16:42
  Vitez fest
 • 16:50
  Kompas
 • 17:00
  Portret kod Ivana
 • 17:52
  Da se ne zaboravi
 • 17:54
  Kap biologije
 • 18:00
  Dijabetes dom
 • 18:25
  Nedeljna doza zdravlja
 • 18:49
  Francuski u tri minuta
 • 18:54
  Kućna laboratorija
 • 19:00
  U našem ataru
 • 19:57
  Srpski za strance
 • 20:00
  Svemirska tišina
 • 20:05
  Sa crtanjem na Ti
 • 20:13
  Naučni univerzum
 • 20:18
  Na licu mesta
 • 20:31
  Preduzetnici i zanatlije
 • 20:45
  Mravi Marko i Margarita (seksualno prenosive...
 • 20:48
  Naučnici Srbije
 • 21:00
  Kompas
 • 21:16
  Pobednički duh
 • 21:31
  Instituti Srbije
 • 21:54
  Eko kamp
 • 22:07
  Vitez fest
 • 22:15
  Lek iz prirode
 • 22:45
  Perspektiva
 • 23:16
  EC Stanište
 • 23:30
  FDU film
 • 23:47
  Art magazin
00:01

Naučni univerzum

Skupljamo najnovije vesti iz naučnog univerzuma i predstavljamo Vama.