• 00:02
  Sa kvantne tačke
 • 00:25
  Kompas
 • 00:40
  Naučnik dana
 • 00:49
  Sa crtanjem na Ti
 • 00:55
  Mravi Mika i Marta (mravi sa hendikepom)
 • 01:01
  Na licu mesta
 • 01:06
  Panta pita
 • 01:13
  Recitacija dana
 • 01:15
  Kompas
 • 02:10
  Euro Banat
 • 02:59
  Khan acadamy
 • 04:03
  Univerzitetska predavanja
 • 04:52
  Zelena patrola
 • 05:18
  Srbija koju volim
 • 05:43
  Znanje Srbije
 • 06:26
  Predavanje prof. dr Janko Nikolić Žugić
 • 07:30
  Srednje škole Srbije
 • 07:48
  ABS Show
 • 08:30
  FDU film
 • 10:29
  Art Magazin
 • 11:02
  Znanje Srbije
 • 11:08
  Đačke vizije
 • 11:17
  ATLAS
 • 11:52
  EAI
 • 12:16
  Pobednički duh
 • 12:21
  Širom Srbije
 • 12:25
  Na licu mesta
 • 12:30
  FDU film
 • 12:50
  Flite Test
 • 13:03
  Futura
 • 13:15
  Instituti Srbije
 • 14:00
  Srednje škole Srbije
 • 14:13
  Kap biologije
 • 14:25
  Korak 21
 • 14:58
  The Happy Scientist
 • 15:10
  Kulturiška
 • 15:18
  Mravi Marko i Margarita (pošumljavanje)
 • 15:30
  FDU film
 • 15:49
  Širom Srbije
 • 15:57
  Znanje Srbije
 • 16:38
  Kompas
 • 16:45
  Đačke vizije
 • 16:54
  Đačke vizije
 • 17:00
  EAI
 • 17:24
  Flite Test
 • 17:37
  Širom Srbije
 • 17:40
  Na licu mesta
 • 17:44
  Futura
 • 18:27
  Instituti Srbije
 • 18:50
  Kap biologije
 • 19:01
  Magazin Pozitiv
 • 19:31
  Srbija koju volim
 • 20:00
  Serbia expo
 • 21:19
  Mravi Marko i Margarita (pošumljavanje)
 • 21:23
  Širom Srbije
 • 21:31
  Znanje Srbije
 • 21:43
  Kompas
 • 21:52
  Na licu mesta
 • 21:55
  Širom Srbije
 • 21:59
  Đačke vizije
 • 22:07
  The Happy Scientist
 • 22:18
  Put oko svijeta
 • 23:00
  Zelena patrola
 • 23:30
  FDU film
00:02

Sa kvantne tačke

Oblast fizike više nije nepoznanica, i nije oblast koja zanima samo naučnike. Saznajte više o fenomenima, teorijama i eskperimentima iz oblasti fizike koji će vas zapanjiti i oduševiti - jer se upravo tu kriju objašnjenja za tajne vasione.