• 00:02
  Sa kvantne tačke
 • 00:29
  Kompas
 • 00:44
  Naučnik dana
 • 00:53
  Sa crtanjem na Ti
 • 00:59
  Mravi Mika i Marta (mravi sa hendikepom)
 • 01:05
  Na licu mesta
 • 01:10
  Panta pita
 • 01:16
  Recitacija dana
 • 01:19
  Kompas
 • 02:19
  Kraj programa
 • 04:32
  Zelena patrola
 • 04:51
  Srbija koju volim
 • 05:18
  Znanje Srbije
 • 06:01
  Predavanje prof. dr Janko Nikolić Žugić
 • 07:09
  Iza Halejeve komete
 • 07:30
  Srednje škole Srbije
 • 08:03
  Na licu mesta
 • 08:11
  Kulturiška
 • 08:30
  FDU film
 • 10:24
  Art Magazin
 • 10:57
  Znanje Srbije
 • 11:03
  Đačke vizije
 • 11:12
  ATLAS
 • 11:47
  Znanje Srbije
 • 11:52
  EAI
 • 12:17
  Pobednički duh
 • 12:22
  Širom Srbije
 • 12:25
  Na licu mesta
 • 12:30
  FDU film
 • 12:51
  Flite Test
 • 13:04
  Futura
 • 13:15
  Instituti Srbije
 • 14:00
  Srednje škole Srbije
 • 14:14
  Kap biologije
 • 14:26
  Korak 21
 • 14:59
  The Happy Scientist
 • 15:10
  Kulturiška
 • 15:18
  Mravi Marko i Margarita (pošumljavanje)
 • 15:30
  FDU film
 • 15:50
  Širom Srbije
 • 15:58
  Znanje Srbije
 • 16:39
  Kompas
 • 16:47
  Đačke vizije
 • 16:57
  EAI
 • 17:22
  Flite Test
 • 17:35
  Širom Srbije
 • 17:39
  Na licu mesta
 • 17:42
  Futura
 • 18:26
  Instituti Srbije
 • 18:48
  Kap biologije
 • 19:00
  Magazin Pozitiv
 • 19:30
  Srbija koju volim
 • 20:00
  Serbia Expo
 • 21:24
  Mravi Marko i Margarita (pošumljavanje)
 • 21:28
  Širom Srbije
 • 21:33
  Znanje Srbije
 • 21:45
  Kompas
 • 21:53
  Na licu mesta
 • 22:00
  Širom Srbije
 • 22:03
  Đačke vizije
 • 22:15
  Put oko svijeta
 • 22:38
  The Happy Scientist
 • 23:00
  Zelena patrola
 • 23:30
  FDU film
00:02

Sa kvantne tačke

Oblast fizike više nije nepoznanica, i nije oblast koja zanima samo naučnike. Saznajte više o fenomenima, teorijama i eskperimentima iz oblasti fizike koji će vas zapanjiti i oduševiti - jer se upravo tu kriju objašnjenja za tajne vasione.