• 00:05
  Balkan
 • 00:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 00:55
  Dvorci Vojvodine
 • 01:25
  Sećanje na 7. vekova
 • 01:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 01:55
  Kroz Srbiju
 • 02:30
  Andreas Šol i Edin Karamazov
 • 03:05
  Život od čokolade
 • 03:30
  Esbjorn Svenson trio
 • 04:00
  Ostavština za budućnost: Predrag Palavestra
 • 05:05
  Vrteška - šta pokreće Kloda Šabrola
 • 06:00
  Pojmovnik ranog hrišćanstva: Gamzigrad
 • 06:15
  TV lica... Kao sav normalan svet
 • 07:00
  Gidon Kremer: Bahove partite
 • 08:05
  Balkan
 • 08:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 08:55
  Dvorci Vojvodine
 • 09:25
  Sećanje na 7. vekova
 • 09:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 09:55
  Kroz Srbiju
 • 10:30
  Andreas Šol i Edin Karamazov
 • 11:05
  Život od čokolade
 • 11:30
  Ostavština za budućnost: Predrag Palavestra
 • 13:05
  Vrteška - šta pokreće Kloda Šabrola
 • 14:00
  Pojmovnik ranog hrišćanstva: Gamzigrad
 • 14:15
  TV lica... Kao sav normalan svet
 • 15:00
  Gidon Kremer: Bahove partite
 • 16:00
  Najva programa
 • 16:05
  Trezor
 • 17:05
  Pozorište u kući
 • 17:40
  Šarene kaže
 • 17:45
  Može i drugačije
 • 18:00
  V.A. Mocart
 • 21:20
  Znakovi vremena: Hleba i igara
 • 21:30
  Velika iluzija
 • 22:00
  Ostavi sve i čitaj: Jagoš Đuretić
 • 22:25
  Umetničko veče
 • 23:15
  Evropa kroz koncerte
00:05

Balkan

"Balkan balkanskim državama!" - Nestanak četiri carstva. Pripreme za novi obračun. "Nikad više rat!" - odjekivalo je luksuznim dvoranama Versaja 1919. godine. Pobednici su slavili novi evropski poredak koji će omogućiti večiti mir. Kao posledica rata nestala su četiri velika carstva koja su najdirektnije određivala sudbinu Balkana. Krajem 1918. prestala je da postoji Austrougarsaka, a u Beču i Pešti proglašene su republike. Nemačko carstvo bačeno je na kolena, Rusija je revolucijom pretvorene u SSSR. Poraženu tursku carevinu ugasio je 1923. njen reformator Kemal Ataturk. U balkanskim državama zvanično je izjavljivano: "Balkan balkanskim narodima!".