• 00:05
  Svedoci vekova: Sv. Kliment, Bogorodica Perivlepta
 • 00:40
  Paleta kulturnog nasleđa: Cvetko Lainović
 • 01:05
  Postanak i opstanak ćirilice
 • 01:30
  Bojan Z trio
 • 02:00
  Pojmovnik ranog hrišćanstva: Gamzigrad
 • 02:10
  Horovi srca, balet
 • 04:00
  Mislim Nušić
 • 05:00
  TV Teatar
 • 06:35
  Zaboravljeno blago Mediterana
 • 07:00
  Antologija glume: Bardovi teatra-Ksenija Jovanović
 • 08:05
  Svedoci vekova: Sv. Kliment, Bogorodica Perivlepta
 • 08:40
  Paleta kulturnog nasleđa: Cvetko Lainović
 • 09:05
  Postanak i opstanak ćirilice
 • 09:30
  Bojan Z trio
 • 10:00
  Pojmovnik ranog hrišćanstva: Gamzigrad
 • 10:10
  Horovi srca
 • 12:00
  Mislim Nušić
 • 13:00
  TV Teatar
 • 14:35
  Zaboravljeno blago Mediterana
 • 15:00
  Antologija glume: Bardovi teatra-Ksenija Jovanović
 • 16:00
  Najava programa
 • 16:05
  Balkan
 • 16:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 16:55
  Dvorci Vojvodine
 • 17:25
  Sećanje na 7. vekova
 • 17:50
  Znakovi vremena: Pirova pobeda
 • 17:55
  Kroz Srbiju
 • 18:30
  Andreas Šol i Edin Karamazov
 • 19:05
  Život od čokolade
 • 19:30
  Esbjorn Svenson trio
 • 20:00
  Ostavština za budućnost: Predrag Palavestra
 • 21:05
  Vrteška - šta pokreće Kloda Šabrola
 • 22:00
  Pojmovnik ranog hrišćanstva: Gamzigrad
 • 22:15
  TV lica... Kao sav normalan svet
 • 23:00
  Gidon Kremer: Bahove partite
00:05

Svedoci vekova: Sv. Kliment, Bogorodica Perivlepta

Emisije su pripremane i snimane u vremenskom rasponu između 1991. i 1996. godine i emitovane su u okviru serije Svedoci vekova. Većina epizoda, budući i dalje pohranjena na filmskim trakama, zahteva laboratorijsku obradu i presnimavanje na digitilni nosač. Ovim procesom otvoriće se mogućnost da se publika podseti na epizode, poprilično zaboravljene, a koje, međutim, predstavljaju sasvim zrelu i možda jednu od najreprezentativnijih faza obrazovnog dokumentarizma Radio-televizije Beograd. Naime, svaki lokalitet duž staza velikih seoba municiozno je obrađen. Detaljni pristup arhitekturi hramova, ikonografiji, istorijskom kontekstu, kao i nemali prostor posvećen slikarima i zografima, jeste osnovna odlika ovog dela serijala koji je danas i sam svojevrsno svedočanstvo o baroku u Srba.