• 00:05
  Trezor: Bogatstvo duha; Prokleti Vog
 • 01:00
  Posetilac: Čovek vidi konje
 • 01:05
  Šarene kaže Milana Gutovića
 • 01:15
  Pozorište u kući
 • 01:40
  Moj lični pečat
 • 01:45
  Gaetano Doniceti: Ljubavni napitak
 • 04:25
  Viminacijum-Lumen Meum
 • 05:00
  Arhitektura: Pjerfond
 • 05:30
  Velika iluzija
 • 06:00
  Video tilt: Romantika
 • 07:00
  Dom je tamo gde su knjige
 • 07:15
  Evropa kroz koncerte
 • 08:05
  Trezor: Bogatstvo duha; Prokleti Vog
 • 09:00
  Posetilac: Čovek vidi konje
 • 09:05
  Šarene kaže Milana Gutovića
 • 09:15
  Pozorište u kući
 • 09:40
  Moj lični pečat
 • 09:45
  Gaetano Doniceti: Ljubavni napitak
 • 12:25
  Viminacijum-Lumen Meum
 • 13:00
  Arhitektura: Pjerfond
 • 13:30
  Velika iluzija
 • 14:00
  Video tilt: Romantika
 • 15:00
  Dom je tamo gde su knjige
 • 15:15
  Evropa kroz koncerte
 • 16:05
  Karavan: Mileševka
 • 16:35
  Saksofor
 • 17:05
  Koncert za ludi mladi svet
 • 17:40
  Čarobna frula
 • 18:00
  Posetilac
 • 18:05
  Hilandarske priče
 • 18:35
  Znakovi vremena: Hleba i igara
 • 18:45
  Karanfil
 • 19:15
  Priča o fotografiji: Slika umetnosti
 • 19:45
  Pojmovnik ranog hrišćanstva
 • 19:55
  Nišvil
 • 20:30
  Likvidacija
 • 21:15
  Autoportret
 • 22:10
  Mali koncert:Dragutin Bogosavljević i Nada Kecman
 • 22:25
  313
 • 23:15
  Srbi u Holivudu: Karl Malden
22:25

313

Dokumentarna serija od 14 epizoda prati istoriju hrišćanstva od njegovog nastanka u Judeji, događaje u vreme donošenja Milanskog edikta sve do 9. veka kada novonastanjena slovenska plemena, u prvom redu Srbi i Hrvati u Iliriku, počinju iz Rima i Konstantinopolja da prihvataju hrišćanstvo.