• 00:21
  Ćao inspektore
 • 01:51
  Evom Ras
 • 02:27
  Povratak u život
 • 03:10
  Dnevnik RTRS
 • 03:40
  Riječ vjere
 • 04:09
  Tamo daleko
 • 04:30
  Zapis o selu
 • 05:00
  Plodovi rada
 • 05:23
  Muzički spotovi
 • 06:00
  Muzički spotovi
 • 06:34
  Pregled za osobe sa oštećenim sluhom
 • 07:00
  Vikend jutro
 • 09:33
  Nedjeljom s Jahorine
 • 10:48
  Snop
 • 11:25
  Kapi zavičaja sa Slavišom Sabljićem
 • 12:00
  Dnevnik RTRS
 • 12:25
  Bolonja - Inter
 • 14:23
  Magazin lige šampiona
 • 14:48
  Svijet brzine
 • 15:20
  Poaro: Smrt u oblacima
 • 17:10
  Vjesti
 • 17:20
  Može i drugačije
 • 17:47
  Žikina dinastija 2
 • 19:30
  Dnevnik RTRS
 • 20:11
  Branio sam Mladu Bosnu
 • 21:07
  Masmediologija na Balkanu
 • 23:10
  Dnevnik RTRS
 • 23:50
  Povratak u život
00:21

Ćao inspektore

U malom provincijskom mestu pojavila se opasna međunarodna banda sa namerom da digne u vazduh hotel sa turistima. Čuvari reda, Boki i Pajko, dobijaju specijalan zadatak da spreče diverziju i likvidiraju bandu, što im posle raznih komičnih situacija i polazi za rukom.