• 00:28
  Kud puklo da puklo
 • 01:12
  U fokusu
 • 01:40
  Srpska danas
 • 02:10
  Dnevnik RTRS
 • 02:40
  Narodna skupština Republike Srpske
 • 02:55
  Panorama Istočnog Sarajeva
 • 03:20
  Prozornica
 • 03:45
  Muzički spotovi
 • 06:04
  Jutarnji program
 • 08:04
  Jutarnji program
 • 09:00
  Vjesti
 • 09:11
  Dok selo spava
 • 10:05
  Dječija farma
 • 10:17
  Tikili Tok
 • 10:28
  Tikili Tok
 • 10:39
  Stiki majmunoliki
 • 10:59
  Ukradena ljubav
 • 12:00
  Dnevnik RTRS
 • 12:29
  Misija
 • 12:57
  Kapi zavičaja sa Slavišom Sabljićem
 • 13:26
  Svijet brzine
 • 14:00
  Vjesti
 • 14:09
  Kud puklo da puklo
 • 14:57
  U fokusu
 • 15:22
  Razgovor sa...
 • 16:00
  Srpske ikone 16.-18. vijeka
 • 16:30
  Srpska danas
 • 17:08
  Računica
 • 17:42
  Ukradena ljubav
 • 18:32
  Dok selo spava
 • 19:30
  Dnevnik RTRS
 • 20:11
  Jedne letnje noći
 • 21:12
  Telering
 • 22:15
  Dnevnik RTRS
 • 22:52
  Velika
 • 23:49
  Crno siroče
22:52

Velika

Priča o Velikoj Ruskoj Carici koja je vladala u 18 vijeku. Ekaterina II je bila prosvijećen vladar, pokrovitelj umjetnosti, literature i obrazovanja, kao i uspješan politički vođa i kao takva širila je granice zemlje i uvodila zapadno orijentisane reforme. Za vrijeme njene vlasti Rusija je prepoznata kao jedna od velikih sila Evrope i svjedočila je njenim Zlatnim Vremenima.