• 00:00
  Potrošački kod
 • 00:30
  ISTORIJSKI ALBUM
 • 00:40
  Muzika
 • 01:00
  Sat TV
 • 01:30
  Dnevnik
 • 02:00
  Replika
 • 03:15
  Potrošački kod
 • 03:45
  Sat TV
 • 04:00
  Dnevnik
 • 04:30
  Hronika gradova
 • 05:15
  Istorijski album
 • 05:30
  Sat TV
 • 06:00
  Jutarnji program RTCG
 • 10:00
  Vijesti
 • 10:05
  Potrošački kod
 • 10:35
  Istorijski album
 • 10:45
  Muzika
 • 11:00
  Vijesti
 • 11:05
  Naučno-obrazovni program
 • 11:45
  Muzika
 • 12:00
  Vijesti
 • 12:05
  Replika
 • 13:20
  Dobar osjećaj
 • 14:00
  Vijesti
 • 14:05
  CG Sport
 • 14:50
  Sat TV
 • 15:05
  Lajmet, vijesti na albanskom
 • 15:30
  Dnevnik
 • 16:00
  Sat TV
 • 16:20
  Obrazovna emisija
 • 17:05
  Prava zaposlenih
 • 17:45
  Hronika Podgorice
 • 18:00
  Vijesti
 • 18:40
  Tv magazin
 • 19:10
  Sat TV
 • 19:30
  Dnevnik
 • 20:05
  NATO integracije
 • 21:05
  Prava zaposlenih
 • 21:35
  Muzika
 • 22:00
  Dokumentarna emisija
 • 22:30
  Knjiga žalbi
 • 23:00
  Dnevnik
 • 23:30
  Sat TV
00:00

Potrošački kod

Edukacija potrošača o tome koja su njihova prava, kako mogu da ih koriste i kome mogu da se obrate u slučaju da su im ona uskraćena iako je to Zakon o zaštiti potrošača jasno definisao.