• 00:00
  TV Ordinacija
 • 00:30
  Meridijanima - putopisi
 • 01:00
  Otisak
 • 02:00
  Dnevnik
 • 08:00
  Pipi show
 • 10:00
  Svet poljoprivrede
 • 11:00
  Folk show
 • 13:00
  Biljana za vas
 • 14:00
  Rijekama ka Zapadu
 • 15:00
  Amfiteatar
 • 15:30
  Moja polisa
 • 16:00
  Al Jazeera, vijesti
 • 17:00
  Vijesti
 • 17:10
  Selam rodnom kraju
 • 19:00
  Dnevnik
 • 20:00
  Al Jazeera, vijesti
 • 21:00
  Stop
 • 21:30
  Vama na selu
 • 22:30
  Dnevnik
 • 23:30
  Prostor
00:00

TV Ordinacija

Bavi se zdravljem i zdravim načinom života. Emisijom želimo preventivno i edukativno delovati u cilju održavanja zdravlja, uklanjanja mogućih uzroka bolesti, rane dijagnostike, efikasnog liječenja, te ublažavanja posledica bolesti. Brz tempo i savremeni način života oblikuje naše ponašanje, navike i odnose u porodici, na poslu i u zajednici, a nervoza, stres, emocionalna napetost, loš način ishrane i nedovoljna telesna aktivnost deo su naše svakodnevice. Stilovi života odražavaju naš način zadovoljavanja svojih raznolikih potreba, ali govore i o našim navikama, ponašanju u određenim situacijama, te ciljevima o kojima težimo u životu. Pravilna ishrana, zdrav način života i duhovni mir, među najvažnijim su čimbenicima u prevenciji bolesti i gotovo potpuno zavise o nama samima. Obzirom da su naše životne navike stvar našeg odabira, osveštenosti i informisanosti, emisijom "TV ordinacija" želimo ukazati na moguće štetne posledice našeg ponašanja i još bitnije promovisati drugačiji stil života " zdrav život".