• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:20
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Presek
 • 01:02
  Muzika
 • 03:00
  Kraj programa
 • 05:30
  Prezent
 • 06:58
  Najava programa
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:22
  Ruski dnevnik
 • 07:47
  Srbija čudesan dan
 • 07:52
  Zanimljivosti
 • 07:58
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Heroj našeg vremena
 • 08:41
  Reklame
 • 08:45
  Poruke
 • 08:47
  Vežbajte sa Ivanom
 • 09:00
  Šta da čitam
 • 09:20
  Novosadska nedelja
 • 09:48
  Bioprognoza
 • 09:50
  Kursna lista
 • 09:51
  Reklame
 • 10:00
  Najava programa
 • 10:01
  Šta da čitam
 • 10:20
  Film info
 • 10:52
  Poruke
 • 10:53
  Pravoslavni kalendar
 • 10:55
  Velja Bugarin
 • 10:56
  Putokaz
 • 10:58
  Kursna lista
 • 11:00
  Bioprognoza
 • 11:02
  Farma
 • 11:49
  Zanimljivosti
 • 11:52
  Reklame
 • 12:00
  Muzika
 • 12:10
  Najava programa
 • 12:11
  Bioprognoza
 • 12:12
  Kursna lista
 • 12:14
  Zdravlje
 • 14:04
  Reklame
 • 14:13
  Najava programa
 • 14:14
  Obrazovni film
 • 15:27
  Bioprognoza
 • 15:29
  Kursna lista
 • 15:31
  Putokaz
 • 15:37
  Indžoj
 • 15:51
  Bioprognoza
 • 15:53
  Kursna lista
 • 15:55
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:15
  Najava programa
 • 16:16
  Muški net svet
 • 16:36
  Taksistkinja
 • 17:50
  Reklame
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:10
  Najava programa
 • 18:11
  Heroj našeg vremena
 • 19:00
  Dnevnik ruske TV
 • 19:20
  Reklame
 • 19:27
  Putokaz
 • 19:29
  Poruke
 • 19:31
  Pravoslavni kalendar
 • 19:33
  Ikone vinjete
 • 19:36
  Prolog
 • 19:39
  Velja Bugarin
 • 19:40
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:51
  Zanimljivosti
 • 19:57
  Indžoj
 • 20:07
  Reklame
 • 20:15
  Najava programa
 • 20:16
  Pun gas
 • 20:45
  Tokovi moći
 • 21:15
  Gnosa
 • 22:27
  Reklame
 • 22:30
  Najava programa
 • 22:31
  Akcenti dana
 • 22:50
  Reklame
 • 22:55
  Putopis
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.