• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:30
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Muzika
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:22
  Dnevnik ruske TV 1
 • 07:44
  Srbija čudesan dan
 • 07:49
  Pravoslavni kalendar
 • 07:51
  Ikone vinjete
 • 07:54
  Prolog
 • 07:57
  Poruke
 • 07:58
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Porodica Jermolovi
 • 08:52
  Zanimljivosti
 • 08:56
  Reklame
 • 08:57
  Velja Bugarin
 • 09:00
  Najava programa
 • 09:01
  Pregled štampe
 • 09:20
  Bioprognoza
 • 09:22
  Kursna lista
 • 09:24
  Putokaz
 • 09:26
  Veze
 • 09:46
  Zanimljivosti
 • 09:50
  Reklame
 • 10:04
  Najava programa
 • 10:05
  Pregled štampe
 • 10:24
  Bioprognoza
 • 10:26
  Kursna lista
 • 10:28
  Putokaz
 • 10:30
  Zlatno polje
 • 11:55
  Reklame
 • 12:00
  Najava programa
 • 12:01
  Duh
 • 13:30
  Bioprognoza
 • 13:32
  Kursna lista
 • 13:34
  Zanimljivosti
 • 13:44
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 13:56
  Reklame
 • 14:00
  Najava programa
 • 14:10
  Muzika
 • 14:11
  Putokaz
 • 14:12
  Kursna lista
 • 14:14
  Bioprognoza
 • 14:16
  Prezent
 • 15:47
  Muzika
 • 15:52
  Bioprognoza
 • 15:54
  Kursna lista
 • 15:56
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:10
  Najava programa
 • 16:11
  Putokaz
 • 16:15
  Anny style
 • 17:00
  Taksistkinja
 • 17:55
  Reklame
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:10
  Najava programa
 • 18:11
  Putokaz
 • 18:16
  Porodica Jermolovi
 • 19:00
  Dnevnik ruske TV 1
 • 19:22
  Reklame
 • 19:24
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:37
  Poruke
 • 19:40
  Velja Bugarin
 • 19:41
  Pravoslavni kalendar
 • 19:43
  Prolog
 • 19:47
  Poruke
 • 19:49
  Zanimljivosti
 • 20:05
  Reklame
 • 20:10
  Najava programa
 • 20:11
  Majstor i Margarita
 • 21:00
  Presek
 • 22:26
  Reklame
 • 22:30
  Akcenti dana
 • 22:55
  Najava programa
 • 22:56
  Reklame
 • 22:58
  Poruke
 • 23:00
  Obrazovni program
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.