• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:30
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Muzika
 • 03:00
  Kraj programa
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:22
  Dnevnik ruske TV 1
 • 07:44
  Srbija čudesan dan
 • 07:49
  Ikone vinjete
 • 07:52
  Prolog
 • 07:55
  Poruke
 • 07:57
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Taksistkinja
 • 08:52
  Reklame
 • 08:57
  Bioprognoza
 • 08:59
  Kursna lista
 • 09:00
  Najava programa
 • 09:01
  Pregled štampe
 • 09:20
  Veze
 • 09:50
  Reklame
 • 10:00
  Najava programa
 • 10:01
  Pregled štampe
 • 10:20
  Bioprognoza
 • 10:22
  Kursna lista
 • 10:24
  Zlatno polje
 • 11:40
  Vežbajte sa Ivanom
 • 11:51
  Reklame
 • 12:00
  Najava programa
 • 12:01
  Opstati
 • 13:40
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 13:47
  Bioprognoza
 • 13:49
  Kursna lista
 • 13:51
  Reklame
 • 14:00
  Najava programa
 • 14:10
  Muzika
 • 14:11
  Putokaz
 • 14:12
  Kursna lista
 • 14:14
  Bioprognoza
 • 14:16
  Prezent
 • 15:52
  Bioprognoza
 • 15:54
  Kursna lista
 • 15:56
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:10
  Najava programa
 • 16:11
  Anny style
 • 16:55
  Musolini i ja
 • 17:51
  Reklame
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:10
  Najava programa
 • 18:11
  Taksistkinja
 • 19:00
  Dnevnik ruske TV 1
 • 19:22
  Reklame
 • 19:30
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:40
  Poruke
 • 19:43
  Ikone vinjete
 • 19:46
  Prolog
 • 19:49
  Velja Bugarin
 • 19:50
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 19:59
  Reklame
 • 20:07
  Najava programa
 • 20:10
  Karavađo
 • 21:00
  Presek
 • 22:00
  Traganja
 • 22:26
  Reklame
 • 22:30
  Najava programa
 • 22:31
  Akcenti dana
 • 22:50
  Reklame
 • 22:55
  Obrazovni program
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.